.

Forum Gospodarki Morskiej 2017

13 października odbyło się Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, które w tym roku przyciągnęło rekordową liczbą uczestników w tym również przedstawicieli firmy Pres-Kol. Spotkanie to powstało w ścisłej współpracy ze środowiskiem morskim, biznesem oraz instytucjami akademickimi i od lat jest postrzegane jako najważniejsze forum branży morskiej w kraju.  Już po raz kolejny przedstawiciele branży morskiej jak i ludzie związani z nią mieli szansę omówić kondycję i jej wpływ nie tylko na regiony związane bezpośrednio z morzem, ale również na rozwój znaczących dla Polski, innowacyjnych obszarów gospodarki i jej rosnącą konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Tegoroczne, jedno z najważniejszych spotkań praktyków i ekspertów sektora morskiego rozpoczął oficjalnym wystąpieniem Marek Gróbarczyk- Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jak i Wojciech Szczurek- Prezydent Miasta Gdyni. Program spotkania podzielony był tematycznie na cztery panele: Logistyka Morska, Ship Management, Porty Morskie i Przemysły Morskie. Każde zagadnienie było omawiane w tym samym czasie w różnych salach konferencyjnych. Na każdym z nich było zacne grono panelistów, którzy kompetentnie i obszernie omawiali wcześniej wskazane zagadnienia.

Piątkowemu spotkaniu towarzyszyła wystawa „Innowacje od Morza”, która przedstawiła polskie realizacje przedsiębiorców, uznane za najlepszy dowód na to, że krajowe firmy reprezentujące przemysł morski z powodzeniem mogą konkurować z jakością firm na arenie międzynarodowej. Podczas Forum przyznano nagrody za Innowacyjność w Gospodarce Morskiej.

Uwieńczeniem corocznego spotkania branży morskiej była uroczysta kolacja zwana Wspólną Kaczką.

 

Agnieszka DrosakisForum Gospodarki Morskiej 2017

Related Posts

Przyciągarki do łodzi rybackich na bulwarze nadmorskim w Oksywiu- najnowsza realizacja

Pres-Kol zakończył prace nad ostatnim projektem, którego w części mechanicznej konstrukcji jest współautorem. Na przystani zbudowanych zostało 6 stanowisk przyciągarek z hamulcem do łodzi rybackich. Każda przyciągarka ma uciąg pięciu ton. Stanowiska te wyposażone są w rolki kierunkowe do prowadzenia lin. Na przystani zamontowano również  kołowrót ręczny do wyciągu łodzi oraz wysięgnik obrotowy do prowadzenia

Załadunek „stackera” na statek mv Atlantic

W dniu 28 kwietnia został zakończony montaż dźwigu z taśmociągiem załadunkowym na statku mv Atlantic. Taśmociąg wyposażony jest w obrotnicę dźwigu, którego jesteśmy twórcą. Wyposażona jest ona w pędniki, siłowniki i agragat hydrauliczny. Kolejny sukces za nami.

Farmy wiatrowe na polskim Bałtyku

W dniach 24-25 października w Gdyni odbyła się konferencja „Offshore Wind Logistics & Supplies”. Międzynarodowe grono firm ściśle związanych z przemysłem morskiej energetyki wiatrowej, dostawcami, usługodawcami dyskutowało o możliwościach i przyszłości sektora farm wiatrowych w Polsce.  Rodzime przedsiębiorstwa w tym również Pres-Kol widzą w tym duże możliwości rozwoju i mogą mieć w tych projektach znaczący