.

Most nad Wisłą w Kiezmarku

Od połowy 2016 roku Pres-Kol jest partnerem w budowie konstrukcji mostu, który powstaje na trasie krajowej S7 i jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym.