Construction

Farmy wiatrowe na polskim Bałtyku

W dniach 24-25 października w Gdyni odbyła się konferencja „Offshore Wind Logistics & Supplies”. Międzynarodowe grono firm ściśle związanych z przemysłem morskiej energetyki wiatrowej, dostawcami, usługodawcami dyskutowało o możliwościach i przyszłości sektora farm wiatrowych w Polsce.  Rodzime przedsiębiorstwa w tym również Pres-Kol widzą w tym duże możliwości rozwoju i mogą mieć w tych projektach znaczący

Most nad Wisłą w Kiezmarku

Od połowy 2016 roku Pres-Kol jest partnerem w budowie konstrukcji mostu, który powstaje na trasie krajowej S7 i jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym.